यस्तो छ स्थानीय निर्वाचनको नमूनामत पत्र

निर्वाचन अयोगले सोमबार नमूना मतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रको नमूना मतपत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगले १८ देखि ६८ जनासम्म उम्मेदवारहरुको नमूना मतपत्र जारी गरेको हो ।

१८ जना उम्मेदवार भएका स्थलको लागि

 

 

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया