उम्मेदवार दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कागजात साथ मै ल्याउनुहोला

नेपालगन्जन्यूज । दोश्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका लागि भोली असार ४ मा उम्मेदवार मनोनयन पत्र दर्ताको मिति तोकिएको छ ।
स्थानीय निर्वाचन नियमावली २०७४ का अनुसार उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी तथा सम्बन्धित वडा तथा गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पनि पेश गर्नु पर्दछ ।
दलित महिला वडा सदस्य पदको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा अधिकार प्राप्त निकायले दिएको दलित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा पनि ल्याउनुपर्ने छ ।
राजनीतिक दलले प्रदान गरेको उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसैगरी मनोनयन पत्रमा एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थकको विवरण आवश्यक पर्ने छ ।
मनोनयन पत्रमा प्रस्तावक र समर्थकको नाम, मतदाता विवरण र ठेगाना खुलेको हुनुपर्नेछ ।
उम्मेदवारको हकमा नाम, मतदाता विवरणको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता, पारिवारिक विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।
उम्मेदवारले आफ्नो वा सगोलमा रहेको भए एकाघरको सम्पत्ती विवरण जस्मा घर संख्या, घर रहेको स्थान, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल सहितको जग्गा विवरण पनि उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया