बाँकेका स्थानीय तहको बेरुजु दुई अर्ब बढी पुग्यो

बाँकेका स्थानीय तहहरुको बेरुजु प्रत्येक बर्ष थपिंदै गएको छ । बेरुजु घट्ने क्रम रहेपनि अघिल्ला आर्थिक बर्षहरुको बेरुजु फस्र्यौट नगर्दा बेरुजुको थुप्रो लागेको छ । प्रत्येक बर्ष बेरुजु थपिंदै जाँदा आ.व. २०७७/०७८ सम्म बाँकेका स्थानीय तहको बेरुजु दुई अर्ब नाघेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा आ.व. २०७७/०७८ सम्म बाँकेका स्थानीय तहहरुको अद्यावधिक बेरुजु समेत उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार, बाँकेका आठ स्थानीय तहको कुल बेरुजु २ अर्ब ४ करोड २४ लाख २४ हजार ६३ पुगेको छ ।


आ.व. २०७७/०७८ लेखापरीक्षण गर्दासम्म बाँकेमा सबैभन्दा बढी फस्र्यौट हुन बाँकी बेरुजु नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको रहेको छ । उपमहानगरपालिकाको हालसम्म अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु ६० करोड १३ लाख ८३ हजार पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार, आ.व. आ.व. २०७७/०७८ को लेखा परीक्षण गर्दा ५ करोड ६९ लाख २३ हजार बेरुजु देखिएको छ । उक्त रकम मध्ये २०७८ चैत्र १७ मा प्राप्त प्रतिक्रियाबाट फस्र्यौट हुन नसकी बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने रु. ९१ लाख ५५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने २ करोड ४३ लाख ८८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रु. १ करोड ८४ लाख ११ हजार र पेश्की ४९ लाख ६९ हजार रहेको महालेखाले जानकारी दिएको छ । पालिकाको आ.व. २०७६/०७७ सम्मको ५४ करोड ४४ लाख ६० हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा आ.व. २०७७/०७८ मा समायोजन र सम्परीक्षणबाट फस्र्यौट एवं आ.व. २०७७/०७८ मा कायम भएको बेरुजु समेत अद्यावधिक गर्दा उपमहानगरपालिकाको कुल बेरुजु ६० करोड नाघेको हो ।


नेपालगन्ज पछि सबैभन्दा बढी फस्र्यौट गर्नुपर्ने बेरुजुको चाङ्ग राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा लागेको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ सम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु २५ करोड ५३ लाख ५७ हजार पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, आ.व. २०७७/०७८ मा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ६ करोड ९९ लाख १२ हजार सहित अद्यावधिक बेरुजु साढे २५ करोड नोघेको हो ।

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ सम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु १७ करोड ५५ लाख ४४ हजार, डुडुवा गाउँपालिकाको १६ करोड १० लाख ७९ हजार, जानकी गाउँपालिकाको १६ करोड ६७ लाख ६३, खजुरा गाउँपालिकाको १७ करोड ६३ लाख २५ हजार पुगेको छ । त्यस्तै, आ.व. २०७७÷०७८ सम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु कोहलपुर नगरपालिकाको ३३ करोड ८७ लाख १८ हजार, नरैनापुर गाउँपालिकाको १६ करोड ७३ लाख १८ हजार पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया