(सबै तस्वीर : जयनारायण शाह/अन्तराल फोटो बैंक/तस्वीर साभार गर्दा अन्तराल वा नेपालगन्जन्यूजडटकमसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।)

 

 

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया