बाँकेलाई संघीय सरकारको ४ अर्ब १५ करोड

संघीय सरकारले आगामी आ.व. २०७९/०८० का लागि बाँकेको आठ स्थानीय तहका लागि चार अर्ब १५ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले बाँकेका लागि चालु र पूँजीगत गरी ४ अर्ब १५ करोड ७३ हजार बजेट विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले जानकारी दिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ भन्दा २३ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा ३ अर्ब ५७ करोड ६८ लाख, चालु आ.व. २०७८/०७९ मा ३ अर्ब ९२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले आगामी आ.व.मा बाँकेका आठ स्थानीय तहका लागि चालु तर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ४४ लाख र पूँजीगत तर्फ ४९ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । आठ स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान तर्फ १ अर्ब ४६ करोड १६ लाख, सशर्त तर्फ २ अर्ब ४९ करोड ५८ लाख, विशेष तर्फ १० करोड ८० लाख, समपुरक तर्फ ९ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आगामी आ.व. २०७९/०८० का लागि सबैभन्दा बढी बजेट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि कुल ९५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा सशर्त अनुदान ५७ करोड १ लाख, वित्तीय समानिकरण ३३ करोड ९९ लाख, विशेष अनुदान २ करोड र समपुरक अनुदान २ करोड ७५ लाख रहेको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आ.व.का लागि ५८ करोड १ लाख बजेट पाउने भएको छ । जसमध्ये सशर्त अनुदान ३४ करोड ८४ लाख, वितीय समानिकरण अनुदान २१ करोड ७ लाख, विशेष अनुदान १ करोड ५० लाख, समपुरक अनुदान ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । खजुरा गाउँपालिकाका लागि सरकारले सशर्त अनुदान ३३ करोड ९५ लाख, वित्तीय समानिकरण १६ करोड ७९ लाख, विशेष अनुदान ८० लाख र समपुरक अनुदान ७० लाख गरी ५२ करोड २४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै, बैजनाथ गाउँपालिकाले आगामी आ.व.का लागि कुल ४८ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमा सशर्त २९ करोड ३६ लाख, वित्तीय समानिकरण १७ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान ५० लाख, समपुरक १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

जानकी गाउँपालिकाले आगामी आ.व. का लागि ३५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । जानकीले सशर्त तर्फ १७ करोड ४८ लाख, वित्तीय समानिकरण तर्फ १३ करोड ३९ लाख, विशेष तर्फ ३ करोड र समपुरक तर्फ १ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको हो । डुडुवा गाउँपालिकाले ३७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट पाउँदैछ । जसमा सशर्त तर्फ २१ करोड ९१ लाख, वित्तीय तर्फको १३ करोड १५ लाख विशेष १ करोड ५० लाख र समपुरक तर्फ ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका लागि ५२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा सशर्त तर्फको ३४ करोड ६५ लाख वित्तीय समानिकरण १८ करोड ६ लाख रहेको छ । राप्तीसोनारीका लागि विशेष र समपुरक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिकाका लागि ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नरैनापुरले २० करोड ३८ लाख सशर्त, १२ करोड २१ लाख वित्तिय समानिकरण, विशेष तर्फ १ करोड ५० लाख र समपुरक तर्फ १ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गर्दैछ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया