नेपालगन्जको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट (पूर्णपाठ)

[gview file=”http://www.nepalgunjnews.com/wp-content/uploads/2017/11/budget.pdf”]

[gview file=”http://www.nepalgunjnews.com/wp-content/uploads/2017/11/niti.pdf”]

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया